Sekcija 9 – O ovom priručniku

  • Ovaj priručnik je namenjen za posetioce u Nemačkој, za izbeglice, i za buduće građane. Cilj je da orijentiše ljude na samom početku njihovog boravka u Nemačkoj. Što se tiče izbeglica, ovaj priručnik ima za cilj da pruži korisnu informaciju dok još ljudi ne mogu učestvovati u kurs integracije i u kurs za nemački jezik i kulturu. Od septembra 2015. godine, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ne daje nikakav priručnik za ovu svrhu .

  • Ovaj priručnik je dostupan u različitim jezicima sa ilustracijama (gde moguće). priručnik je dostupan na internetu sa mogućnošću štampanja za distribuciju. Štampana publikacija može postati dostupna kasnije.

  • Jedina svrha ovog priručnika je da pruži korisne informacije. Međutim , podrazumeva se da ovaj priručnik može da izgleda kao arogantan ili pogrdna. Ova interpretacija stalno se kritički ogleda u ovom projektu.

  • Koncept i sadržaj ovog priručnika je dizajniran i sastavljen uz podršku mnogih ljudi (ljudi iz npr Sirije, Avganistana, Sudana, Egipta, Palestine, ljudi koji su nedavno emigrirali u Nemačku; ljudi koji su trenutno izbjeglice, itd). To je od najvećeg značaja da se uključe izbeglice u dizajniranju ovog priručnika. Kada smo rasgovarali sa izbeglicama o ovom projektu, posebno se raspravljalo o tome da li ovaj priručnik može da se smatra da prenosi arogantne ili pogrdne stavove. Izbeglice su izričito odstranile ovu brigu. Naprotiv, oni su tražili informacije koje se nalaze u ovom priručniku.