Sekcija 7 – Formalnosti i birokratija

  • Prodavnice i (zvaničke) kancelarije otvaraju i zatvaraju se na vreme. Ako na primer radno vreme („Öffnungszeiten“) završava se u 16 sati (4 popodne), preporučljivo je da budete tamo u 15:55 (3:55 popodne), jer je u 16:01 (4:01 popodne) možda već suočavaju se da vrata zatvore. Ovo isto važi i za vozove, autobuse itd i za njihov polazak.

  • Suočavanje sa birokratijom je ponekad veoma komplikovano i može da izgleda nerešivo. Potrebno je strpljenje i pratiti standardne procedure. Ovo može biti vrlo neprijatno. Međutim, ova birokratska procedura je ista za sve i da je dizajnirana da bude pravićna prema svima. Podmićivanje je krivično delo.

  • Ljudi u Nemačkoj uglavno drže se pravila saobraćaja. Oni poštuju znake i zaustavaju se na crvenom semaforu, čak i ako niko nije na vidiku. Ako nema znak ili semafor: osoba sa desne strane ima pravo prednosti („rechts vor links“).

  • Odvojene staze ili trake su namenjene za bicikle, posebno u gradу. Tekstiranje i razgovori na telefonu u toku vožnje su zabranjeni. Kada putujete automobilom svi putnici su obavezni da se vežu pojasom. U kolima, deca moraju da koriste posebno sedište prikladno njihovom uzrastu.

  • Telefonski pozivi se obično primljalju u toku radnog vremena. To znači do 4 ili 5 sati popodne. Privatni pozivi se obično ne prave posle 9 ili 10 sati uveče. Prilikom poziva, recite prvo vaše ime за identifikacijу.

  • Kada budete koristili javni prevoz, potrebno je kupiti kartu unaprijed. Možete kupiti karte za prevoz u servisima vodova ili mašinama za karte. Prilikom ulaska u tramvaj, u autobus ili u gradni voz, ponekad morate da potvrdite kartu za svoju vožnju (u nekim gradovima, na primer, u Berlinu ili Minhenu). Postupak i vrste dostupnih ulaznica može varirati među regiona i gradova.