Sekcija 0 – Uvod

Dobrodošli u Nemačku! Ovaj priručnik ima za cilj da pruži informaciju o zemlji u kojoj se sada nalazite. Ovaj priručnik je dizajniran kao odgovor na obična pitanja izbeglica. Veći deo saveta u ovoj maloj knjizi ne treba posmatrati kao zakon ili strogo pravilo. Ljudi u Nemačkoj neće uvek delovati u skladu sa ovim uputstvom. Međutim, većina ponašanja opisana u nastavku su obična praksa za većinu ljudi, većinu vremena. Mehr informacije.