Bölüm 5 – Çevreyi Koruma

  • Almanlar, çevreyi koruyan davranışlarıyla tanınmışlardır. Çöplerini ayrıştırırlar ve yeniden değerlendirirler. Çöplerini, kentte olsun, kırda olsun, nadiren yere atarlar. Yakında bir çöp kabı yoksa, çöpler çevreye uyumlu bir şekilde yok edilinceye kadar elde tutulurlar. Gerekiyorsa ilk rastlanacak bir çöp kabına kadar taşınırlar. Tren istasyonları, otobüs durakları ve parklar gibi umuma açık yerlerde çöp kapları bulunur.

  • Pek çok Alman, enerji ve su tüketimlerini asgari seviyede tutmaya gayret gösterir. Böylelikle hem çevreyi korumak, hem de masraftan tasarruf etmek istenmektedir. Çevre bilinçli davranışlar, örneğin evde veya markette buzdolaplarını mümkün mertebe kısa süre açık tutmak ve bir yerden çıkıldığında ışığı kapatmak, şeklinde uygulanır.

  • Odaların pencereleri normalde sıkı bir şekilde kapanır. Odaya temiz hava girmesi için, onları arada bir açmak gerekir. Enerjiden tasarruf sağlamak için, pencereler açıkken, kaloriferler kapatılır.

  • Almanya’da pek çok şişe için 8 ila 25 sent tutarında küçük bir geçici ücret ödenir. Bu ücret, şişe alınırken ödenir, geri verildiğinde ise iade edilir. Bu şişeler sadece satın alındıkları dükkana değil, o tür şişeleri satan her markete iade edilebilirler. Bu geçici ücret işlemi, çevreyi korumak ve içecek kaplarının geri dönüşümü ve yeniden değerlendirilmelerini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.