Sekcija 4 – Jednakost

  • Diskriminacija na osnovu pola, rase, vere ili seksualne orijentacije je zabranjenа i može biti krivično gonjeni. Ako se osećate diskriminisani, ili ako vam neko bude pretio, čak i ako samo verbalno: možete pozvati policiju. Nasilje nikada nije prihvatljiv odgovor na bilo koju vrstu komentara, bilo uvredljivo, diskriminatorno ili pretećе. Osim toga, nasilje je zabranjeno u Nemačkoj.

  • Muškarci i žene su jednaki i uživaju potpuno ista prava. Ako neko vas pita da nju ili njega ostavite na miru, vi apsolutno morate prihvatiti ovo: maltretiranje drugih ljudi, ili muškarca ilii žena je zabranjeno. Pitajte dozvolu kada bi hteli da slikate nekoga.

  • Homoseksualnost se smatra normalna u Nemačkoj. Na primer, prethodni ministar inostranih poslova je bijo otvoreno homoseksualac. Homoseksualni parovi takođe mogu registrovati legalno partnerstvo.

  • Ljudi mogu slobodno da biraju koga hoće da uzmu za bračnog partnera i da li žele brak uopšte. Sasvim je normalno da ljudi ostanu neudati, da imaju neudate roditelje, ili da ne imaju ili da ne hoću imati decu.