секција 0 – Вовед

Добредојдовте во Германија! Овој водич има за цел да ви даде информации за земјата во која се наоѓате. Водичот е подготвен како одговор на општи прашања во врска со бегалците. На голем дел од советите во оваа мала книга не треба да се гледа како на закон или строго правило. Луѓето во Германија, нема секогаш да се однесуваат во согласност со овој водич. Меѓутоа, поголемиот дел од однесувањата опишани во водичов се вообичаени за повеќето луѓе, во поголемиот дел од времето. повеќе информации.