Секција 9 – О овом риручнику

Овај приручник је намењен за посетиоце у Немачкој, за избеглице, и за будуће грађане. Циљ је да оријентише људе на самом почетку њиховог боравка у Немачкој. Што се тиче избеглица, овај приручник има за циљ да пружи корисну информацију док још људи не могу учествовати у курс интеграције и у курс за немачки језик и културу које обезбеђује влада. Од септембра 2015. године, БАМФ (Бундесамт фур Мигратион унд Флуцхтлинге-Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) не даје никакав приручник за ову сврху.

Овај риручник је доступан на различитим језицима и са илустрацијама (где могуће). Приручник је доступан на интернету са могућношчу штампања за дистрибуцију. Штампана публикација може постати доступна касније.

Једини сврха овог приручника је да пружи корисне информације. Међутим, подразумева се да овај приручник може да изгледа као арогантан и погрдан. Ова интерпретацаја стално се критички огледа у овом пројекту.

Концепт и садржај овог риручника је дизајниран и састављен уз подршку многих људи (људи из нпр Сирије, Авганистана, Судана, Египта, Палестине, и људи који су недавно емигрирали у Немачку; људи који су тренутно избјеглице, итд). То је од највећег значаја да се укључе избеглице у дизајнирању овог приручника. Када смо разговарали са избеглицама о овoм пројекту, посебно се расправљало о томе да ли овај приручник може да се сматра да преноси арогантне или погрдне ставове. Избеглице су изричито одстраниле ову бригу. Напротив, они су и тражили информације које се налазе у овом приручнику.