برخه 5 – چاپیریال او ایکولوژي

  • په جرمني کې خلک د هغوۍ د چاپیریال د دوستانه کړو وړو له کبله ډېره مشهور دي: هغوۍ کثافات سره بېلوي او هڅه کوي چې هغه بیرته په دوران کې واچوي. د هغوۍ نه خوښیږي چې کثافات دې پر ځمکه پراته واوسي. دا خبره هم په ښاریاتو او هم په طبیعي ځایونو کې رښتیا ده، د بېلګې په توګه په پارکونو کې، سړکونو ته نږدې او همداشان په ځنګلونو کې. دا ډېره عامه ده چې کثافات باید په هغه ځای کې نږدې د کثافاتو په سطل کې واچول شي، هان که د هغو کثافاتو د وړلو لپاره تر اوږده ځای پورې تګ ته ضرورت هم وي. اساساً په عامه ځایونو لکه د ریل ګاډي په تمځایونو، د موټرونو په تمځایونو او پارکونو کې د کثافاتو سطلونه اېښي وي.

  • په جرمني کې زیاتره خلک هڅه کوي تر څو د انرژۍ او سرچینو په کارولو کې محدودیت راولي. دا کار هم د چاپیریال ساتنې او هم د پیسو د سپما لپاره تر سره کېږي. د بېلګې په توګه، خلک هڅه کوي تر څو یخچال د زیات وخت لپاره خلاص پرېنږدې (هم په کور او هم په سوپرمارکېټ کې). خلک معمولاً کله چې له خپلو کورونو څخه د باندې وځي، د رڼا ګروپونه خاموشه کوي.

  • تړلي کړکۍ معمولاً ډېرې کلکي بندي وي. له همدې کبله، اړینه ده تر څو ځینې وختونه د هوا د وتلو لپاره پرانیستي وساتو. کله چې کړکۍ خلاصي وي، نو د دې لپاره چې په انرژي کې سپما وکړو، باید مرکز ګرمي بندي کړو.

  • زیاتره بوتلونه له ۸ تر ۲۵ سینټه پورې کوچنی ډيپوزیټ لري چې کله هغه بیرته دوکاندار ته ورکول کېږي، نو هغه ډيپوزیټ هم ورکول کېږي. تاسې کولای شی خپل بوتلونه بیرته هغو دوکانونو ته ور وسپارئ کوم چې تاسې ترې اخیستي وي. دا په دې معنی چې له چاپیریال سره مرسته وشي او هغه بیرته په دوران کې واچول شي او بیرته نور بوتلونه ترې جوړ شي تر څو د کثافاتو حجم هم راکم شي.