برخه 4 – تساوي یا برابروالی

  • >د جنسیت، نژاد، دین یا جنسي میلان له مخې تبعیض غیرقانوني کار دی او کېدای شي تر تعقیب لاندې ونیول شي. که چیرته تاسې احساس کوئ چې درسره تبعیض کېږي، یا ګواښل کېږئ هان که په شفاهي ډول سره هم وي: نو پولیس ته زنګ ووهئ. د هر ډول تبصرې، سپکاوي، تبعیض او ګواښ پر وړاندې زورزیاتی کارول د منلو نه دی. برسیره پر دې، زورزیاتی کول په جرمني کې غیرقانوني کار دی.

  • نارینه او ښځینه برابر دي او له کټ مټ ورته حقونو څخه برخمن دي. که هر څوک له تاسې وغواړي چې هغه (که ښځه وي یا نارینه) یوازې پریږدئ، نو تاسې باید بالکل د هغه خبره ومنئ: د نورو خلکو ځورول که هغه نارینه وي یا ښځینه، منع دي. د یوه کس د انځور اخیستو نه مخکې باید له هغه څخه اجازه واخلئ.

  • مجنسګرايي په جرمني یو معمول کار ده. د بېلګې په توګه د جرمني یو پخوانی د بهرنیو چارو وزیر همجنسګرا و. همجنسګران کولای شي په قانوني توګه خپل واده هم ثبت کړي.

  • لک کولای شي په ازادانه توګه سره د دې تصمیم ونیسي چې له چا سره او چیرته واده وکړي. دا خبره هم ډېره عامه ده چې هېڅ واده نه کوي او یا دا چې د ماشومانو پلرونه او میندې داسې وي چې هېڅ واده یي نه وي سره کړی او یا هم نه غواړي چې ماشومان ولري.