برخه 3 – ټولنیز ژوند

  • په جرمني خلک یوه بل ته لاس ورکوي هم کله چې چاته ورځي او هم کله چې ترې ځي یا نویو خلکو سره مخامخ کېږي. دا یو عادي کار دی کله چې کوم کس له نورو خلکو سره مخامخ کېږي باید هر یوه ته لاس ورکړي. همداشان د لاس ورکولو په وخت کې باید د مقابل کس سترګو ته وګوري. د لاس ورکول نارینه او ښخینه دواړو ته عام کار دی.

  • کله چې له ملګرو سره ستړي مسي کوئ نو خلکو ته غیږ ورکول یو معمول کار دی او د جرمني په ځینو برخو کې خو یو بل په غامبورو سره ښکلوي ولو که مخالف جنس وال هم وي. البته دا کار په جرمني کې د غیر جنسي یوې دوستانه لارې په توګه پیژندل کېږي.

  • لک زیاتره هر هغه څه چې فکر کوي، هغه وايي. د هغوۍ مقصد بې ادبي نه بلکې صداقت او ریښتینولي ده. سازنده یا رغوونکي یا مثبت انتقاد د خپل ځان او نورو د پرمختګ او ښه والي لپاره مهم اصل بلل کېږي، په تیره بیا د کار په حالت کې. نو له همدې کبله که پر چا انتقاد کېږي او یا هم هغه په نورو انتقاد کوي، دا کومه غیرعادي مسئله نه ده.

  • خت ته توجه کول ډېر مهم ده. که چیرته تاسې له چا سره وعده اېښې وي او یا هم له ځینو خلکو سره غواړی چې وګورئ او بیا ناوخته شی، نو پنځه دقیقې ناوخته کېدل هم په دې معنی ده چې ګواکې تاسې هغوۍ ته درناوۍ نه لری او هغوۍ مو درته انتظار کېنولي دي. که چیرته ناوخته یاست، نو هغه کس ته زنګ ووهئ او ورته ووایاست چې زه کېدای شي لږ ناوخته درشم. دا کړنلاره هم د کار او هم د شخصي مناسبتونو لپاره ډېر معمول ده.

  • له چې تاسې ته څوک د څه شي ننګ کوي، نو د «نین، ډنکه» یعنې (نه، مننه) تر ټولو ښه ادبي نه ویل دي او «بیتي» یا «جیرني» بیا د (هو) مننه ورکوي.