برخه 0 – سریزه

جرمني ته ښه راغلاست! د دې لارښود موخه دا ده تر څو تاسې ته د جرمني په اړه معلومات وړاندې کړي. دا لارښود د کډوالو د عامه پوښتنو د ځوابولو په موخه جوړ شوی ده. د همدې لارښود زیاتره مشورې کومه مقرره یا جدي قانون نه دی. کېدای شي چې په جرمني کې خلک زیاتره د همدې لارښود سره سم عمل و نه کړي. خو بیا هم، لاندني تشریح شوي کړه وړه هغه څه دي چې زیاتره خلک یي په زیاته کچه تر سره کوي.

زيات معلومات و.