بخش 7 – رسمیات

  • دکان ها و دفاتر رسمی در وقت تعیین شده باز و بسته می شوند. بطور مثال اگر اوقات کار („Öffnungszeiten“) ساعت 16 (چهار بجه بعد از ظهر) به پایان برسد، تا ساعت 15:55 (3:55 بعد از ظهر) در اختیار می باشد، چون ساعت 16:01 (4:01 بعد از ظهر) شاید با دروازه بسته مواجه شوید. همین مساله در قطار، بس و غیره و زمان حرکت شان نیز صادق است.

  • کار با بیروکراسی گاهی بسیار پیچیده می شود و به نظر غیرموثر می رسد. بیروکراسی وقت گیر است و پروسیجرهای معیاری را تعقیب می کند. ممکن این امر خسته کننده باشد. اما، این پروسیجر بیروکراتیک برای همه مشابه است و طوری طرح ریزی شده است که انصاف در آن رعایت گردد. پیشنهاد رشوت یا گرفتن رشوت جرم می باشد.

  • ردم در آلمان اکثراً قوانین ترافیکی را رعایت می کنند. آنها علامه های ترافیکی را رعایت می کنند و در چراغ های سرخ حتی اگر هیچ کسی غیر از خودشان به چشم نخورد، می ایستند. اگر علامه یا چراغ ترافیکی نباشد: شخصی که از سمت راست می آید حق اولویت دارد („rechts vor links“).

  • سیرها و خطوط جداگانه برای بایسکل به ویژه در شهرها اختصاص داده شده است. نوشتن پیام تلفونی یا صحبت در تلفون در وقت رانندگی ممنوع است. در وقت سفر با موتر، همه مسافران ملزم به بستن کمربندهای امنیتی شان می باشند. در موتر، کودکان باید از چوکی های مناسب جسامت شان استفاده کنند.

  • ماس های تلفونی معمولاً در ساعات کاری پاسخ داده می شوند. ساعات کاری تا 4 یا 5 بعد از ظهر می باشد. تلفون های خصوصی معمولاً بعد از 9 یا 10 شب پاسخ داده نمی شوند. وقتی تلفون می کنید، صحبت را با معرفی خود و گرفتن نام تان آغاز کنید.

  • ر زمان استفاده از حمل و نقل عمومی، لازم است که از قبل تکت بخرید. این تکت ها را در جایگاه های خدمات و ماشین های تکت فروشی بخرید. وقتی در واگن برقی، بس یا قطار شهری وارد می شوید، گاهی باید تکت تان را نشان دهید که آیا برای آن سوار شدن در آن منطقه معتبر هست یا خیر (در برخی شهرها مثل برلین و مونیخ). پروسیجر و انواع تکت های موجود از یک شهر به شهر دیگر ممکن است متفاوت باشد.