بخش 6 – خوراک، نوشیدنی، کشیدن سگرت

  • نوشیدن آب از نل کاملاً مصوون است. در آلمان نل آب به شدت نظارت می شود و بی خطر می باشد. چند استثنای محدود برای این اصل وجود دارد، بطور مثال در محل های عمومی یا در قطارها که روی نل به وضوح برچسب زده شده است “ Kein Trinkwasser “ (یعنی آب غیرآشامیدنی).

  • در آلمان غذاهای گوناگون در ترکیب خود گوشت خوک، گاو و مرغ دارد. اگر نمی خواهید نوع خاص گوشت را بخورید، همیشه می توانید از ترکیب گوشت یک محصول بپرسید. بطور سنتی آلمان ها گوشت خوک زیاد می خورند.

  • اهای زیادی را ممکن پیدا کنید که Döner، گوشت کباب در نان پیچیده شده عرضه می کنند. این از گوشت مرغ، گوساله یا بره می باشد. Döner مثل دیگر غذاهای آماده (پیزا، برگر، سورخ شده ها و غیره) بدون قاشق پنجه صرف می شوند. اما وقتی روی میز خورده شود، معمولاً از قاشق پنجه استفاده می کنند.

  • سیاری شیرینی جرمن ها در ترکیب خود دلمه ای ساخته شده از گوشت خوک دارند، پس اگر مطمئن شوید شیرینی تان حلال است، از آنهایی بخرید که روی برچسب شان „vegetarian“ (برای سبزی خواران) نوشته شده است و یا فهرست ترکیبات „Gelatine“ را بخوانید.

  • رمنی انواع فروشگاه های تخفیف دهنده (مثل ALDI, LIDL وPenny) و تعداد بیشتر سوپرمارکیت های قیمتی (REWE و EDEKA) دارد که همه مواد مورد نیاز مردم را در خود دارند. علاوه بر آن، مارکیت های دهقانان و سوپرمارکیت های کوچک از جمله سوپرمارکیت های ترکی، عربی یا یونانی نیز دارند. اگر تنها گوشت و شیرینی حلال می خورید، به احتمال زیاد می توانید آنها را در سوپرمارکیت ها (یا رستورانت های) ترکی و عربی پیدا کنید. خلاف سوپرمارکیت ها، برخی ایستگاه های تانک تیل بطور 24 ساعته فعالیت دارند و در آن خواربار فروشی نیز می باشد که در مقایسه با دیگر فروشگاه ها بسیار قیمت اند.

  • لکول، بیشتر آبجو و شراب، بخش عام محافل و نشست های اجتماعی شامگاهی می باشد، از جمله در وقت نان شب یا تفریح معمول می باشد. با اینحال، کاملاً پذیرفته شده است که نباید الکول بنوشیم و بسیاری جرمن ها هیچ گونه الکولی نمی نوشند. اگر به شما شراب تعارف شد، همیشه می توانید با گفتن “ nein, danke “ از نوشیدن ابا ورزید. رانندگی پس از نوشیدن شراب ممنوع است.

  • شیدن سگریت در بسیار ساحات عمومی برای زنان و مردان ممنوع است. در رستورانت ها و در ایستگاه های قطار جاهایی بنام „ساحه سگرت نوشی“ اختصاص داده شده است. بصورت عموم رفتن به بیرون و یا بالکن بخاطر کشیدن سگرت کار مودبانه تلقی می گردد. نوشیدن سگرت در نزدیک غیرسگرتی ها، کودکان یا زنان حامله اقدام بی ادبانه تلقی می شود.