بخش 5 – محیط زیست و ایکولوژی

  • مردم در آلمان به رفتار محیط دوستانه شان مشهور اند: آنان آشغال شان را دسته بندی و جدا کرده و تلاش می ورزند بیشتر آن را بازتولید کنند. آنها دوست ندارند آشغال را روی زمین ببینند. این در شهر و روستا و در دامن طبیعت مثل پارک ها، کنار سرک ها و در جنگل صدق می کند. بسیار معمول است که آشغال را پیش خود نگهداشته بعداً در نزدیک ترین آشغال دانی بریزند، حتی اگر این کار به معنی انتقال آشغال تا جایی باشد که به اولین آشغال دانی دسترسی پیدا کنند. معمولاً آشغال دانی در ساحات عمومی چون ایستگاه قطار، ایستگاه بس، پارک و غیره موجود می باشد.

  • تعداد زیاد مردم در آلمان می کوشند استفاده انرژی و منابع شان را محدود کنند. این کار برای حفاظت محیط زیست و همچنان برای حفظ پول صورت می گیرد. بطور مثال، مردم می کوشند یخچال را برای مدت طولانی باز نگذارند (در خانه یا در سوپرمارکیت). مردم معمولاً وقتی از اتاق بیرون می شوند، چراغ ها را خاموش می کنند.

  • لکین های بسته معمولاً محکم کاری می شوند. با این وجود هر از گاهی شاید لازم شود تا برای تهویه اتاق کلکین ها باز گذاشته شوند. برای حفظ انرژی، زمانی که کلکین ها باز اند، بخاری یا هیتر را خاموش کنید.

  • سیای بوتل ها را وقتی برگردانید بین 8 تا 25 سنت برای تان بازپرداخت می شود. می توانید آنها را به هر سوپرمارکیتی که از آن نوع محصول می فروشد، تحویل دهید نه فقط آن سوپرماکیتی که از آن خریده اید. این به معنای کمک به محیط زیست از طریق استفاده مجدد بوتل ها و تولید آشغال کمتر می باشد.