بخش 8 – در مواقع ضروري

  • هميشه سعي كنيد كه ديگران را در مواقع ضروري كمك كنيد.هيچگاه انسان نبايد بي تفاوت از محل يك حادثه بگذرد چونكه هميشه كاري در اين جهت مي تواند انجام شود. هر كسي موظف به كمك رساندن به ديگران در مواقع ضروري از طريق رساندن كمك هاي أوليه و زنگ زدن به تلفن هاي ضروري مي باشد. ( موارد زير )

  •  در هنگام زد و خورد، دزدي يا تجاوز جنسي به پليس با شماره تلفن ١١٠ از هر تلفن ممكن ، تماس حاصل فرماييد. پليس ها معمولا خوش برخورد و آماده كمك به شما مي باشند و هر تماس تلفني را جدي مي گيرند.

  • در هنگام آتش سوزي يا وضعيت اورژانسي پزشكي به آتش نشاني با شما ره تلفن ١١٢ از هر تلفن ممكني تماس حاصل فرماييد. با اين شماره فقط در صورت در خطر بودن جان أعم از آتش سوزي و يا فوريت هاي پزشكي ،تماس حاصل فرماييد.

  •  جهت مراجعه به پزشك پناهندگان حتما بايد ابتدا به اداره جات مربوطه مراجعه كنند. مطب هاي پزشكي معمولا از ساعت ٨ صبح تا ١٢ ظهر باز هستند و در برخي از روزها نيز بعد از ظهر . اكثر پزشكان به زبان انگليسي مسلط هستند.

  •  درصورتيكه دير وقت, هنگام شب يا در روزهاي تعطيل رسمي يا يكشنبه به دارو نياز داشتيد ،مي توانيد داروي مورد نياز خود را از داروخانه هاي شبانه روزي تهيه فرماييد.جهت پيدا كردن داروخانه هاي شبانه روزي, كلمه Notapotheke“ “ به اضافه شهر سكونت خود را گوگل كنيد يا با تلفن ٢٢٨٣٣ ( تا ٦٩ سنت هزينه تماس در دقيقه با موبايل) تماس حاصل فرماييد. اسم و آدرس داروخانه شبانه روزي نزديك، سردر هر داروخانه نصب شده است .