بخش 9 – درباره اين دفترچه راهنما

اين دفترچه راهنما جهت راهنمايي بازديدكنددگان ،پناهندگان و شهروندان آينده المان مي باشد. اين دفترچه راهنما جهت كمك در روزهاي أوليه اقامت در آلمان مي باشد. اين دفترچه راهنما مخصوصا براي متقاضيان پناهندگي كه هنوز در كلاس هاي زبان يا در كلاس هاي“ ادغام در جامعه“ شركت نكرده اند، مناسب مي باشد .اين راهنما توسط دانشجويان و دانش آموختگاني با درجه دكترا با فرهنگ ها و ازقوميت ها و كشورهاي متفاوت، تهيه و تنظيم شده است. اداره پناهندگان و خارجيان (بامف) چنين دفترچه راهنمايي را عرضه نمي كند. (ثبت شده تا سپتامبر سال ٢٠١٥)

تنها هدف تهيه اين راهنما رساندن اطلاعات مفيد مي باشد. با اين وجود بر ما روشن است كه اين راهنما برخي أوقات حس افراط و يا حس تحقير را القإ ميكند. اين دفترچه راهنما دائماً هنگام تهيه و تنظيم با نگاهي منتقدانه بررسي و إصلاح شده است. در همين جهت اين دفترچه توسط افرادي از كشورهاي مختلف (مانند سوريه،أفغانستان، سودان ، مصر، فلسطين ,ايران و از مردمي از ساير مللي كه به تازگي مهاجرت كرده اند ) تهيه و تنظيم و ترجمه شده است. مجمع دوستداران پناهندگان( پرو آزول) متن اصلي و اورجينال اين دفترچه راهنما را به زبان انگليسي، مورد تاييد قرار داده است و پناهندگان بسياري تاييد كرده اند كه چنين بروشوري را كم داشته اند.

 از ديدگاه پناهندگان اين راهنما داراي اهميت بارزي بوده است. با پناهندگان نيز در اينباره صحبت شده است كه تا چه ميزان اين دفترچه راهنما ميتوانسته تحقير آميز و يا مبالغه برانگيز بوده باشد كه نه تنها پناهندگان به صراحت اين نگراني ما را برطرف كرده اند بلكه برعكس اطلاعاتي بدين شكل درخواست شده است.

 اين دفترچه راهنماي تا حدوي مصور به زبان هاي متفاوت، به صورت انلاين جهت پرينت نيز موجود مي باشد