بخش 7 – تشریفات

  • مغازه ها واداره ها بموقع باز و بسته می شوند. وقتی که پایان ساعت اداری ۴ بعداظهرباشد و شما ۵ دقیقه به ۴ انجا باشید مشکلی نیست ولی اگه ۱ دقیقه بعد از ۴ انجا باشید شما پشت درهای بسته قرارمی گیرید.این امرشامل زمان حرکت قطار، اتوبوس، و غیره هم می شود.

  •  كاغذ بازي يا همان بروكراسي در اين كشور خيلي پيچيده يا برخي از أوقات خيلي ناكارامد است. بروكراسي لازمه زمان است و و در خور طَي مجاري اداري استاندارد و خاصي كه بعضي أوقات مأيوس كننده هم هست ،مي باشد. البته اين پروسه كاغذ بازي هاي اداري براي همه يكسان و برابر است . رشوه دادن و رشوه گرفتن نيز در اين كشور موجب پيگرد قانوني مي باشد.

  •  اكثر مردم آلمان خود را ملزم به پيروي از قوانين راهنمايي و رانندگي مي دانند. مردم به تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و عابر پياده توجه ميكنند و هنگام چراغ قرمز مي ايستند و توقف ميكنند حتي اگر كسي و يا ماشيني در ديد نباشد. اگر هنگاميكه تابلو راهنمايي و چراغ قرمزي نباشد هميشه سمت راست بر سمت چپ مقدم است.

  •  به خصوص در شهرهاي بزرگ خطوط بخصوصي براي دوچرخه سواران وجود دارد. صحبت كردن با تلفن و نوشتن پيامك هنگام رانندگي و دوچرخه سواري ممنوع مي باشد. سرنشينان يك ماشين همگي موظف به بستن كمربند ايمني هستند و بچه ها ملزم به نشستن در صندلي مخصوص بچه ها كه براي قد و سنشان مناسب است،مي باشند.

  •  تلفن هاي اداري در وقت اداري تا ساعت ٤ يا ٥ بعدازظهر امكان پذير مي باشد. معمولا تلفن هاي شخصي بعد از ساعت ٩ يا ده شب رسم نيستند. هنگاميكه شخصي به جايي تلفن مي زند خودش را معرفي ميكند.

  •  براي استفاده از وسايل نقليه عمومي ابتدا بايد بليط از باجه بليط فروشي يا از دستگاه اتومات خريداري شود. ممكن است در هنگام سوار شدن به اتوبوس يا قطار، دستگاهي براي ابطال بليط وجود داشته باشد كه قبل از حركت ،بليط بايد بوسيله آن ابطال گردد( مانند شهر هايي مثل مونيخ يا برلين)·