بخش 5 – محیط زیست

  • آلمانی ها به رفتار سازگارانه شان با محيط زيست مشهور اند چرا كه آنان آشغال ها را تفکیک و بازیافت می کنند وخيلي بندرت چه در شهر چه در طبيعت, آشغال روي زمين مي ريزند.اگر سطل آشغالي در نزديكي نباشد بهتر است آشغال را پیش خود نگه داشته و در اولین سطل آشغالِ سر راه خود بریزید. معمولاً در اماکن عمومی مثل ایستگاه قطار، ایستگاه اتوبوس وپارك سطل های آشغال وجود دارند·

  • بخش عمده ای از آلماني ها سعي ميكنند مصرف انرژي و آب را در صورت امكان پايين نگاه دارند. این کار برای حفاظت محیط زیست ، حفظ سرمایه و صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد. بطور مثال، مردم می کوشند چه در خانه و چه در سوپرمارکت، درِ یخچال را برای مدت طولانی باز نگاه ندارند . مردم معمولاً وقتی از یک اتاق بیرون می روند، چراغ آن اتاق را خاموش می کنند

  • پنجره های بسته معمولاً درزگیری می شوند تا انرژی هدر نرود. با این وجود هر از گاهی شاید لازم شود تا برای تهویه هوای اتاق, پنجره ها باز گذاشته شوند.در این صورت هنگام باز بودن پنجره ها، برای حفظ انرژی، بخاری را خاموش کنید·

  •  برای بسیاری از بطری ها در آلمان گرواى بین ۸ تا ۲۵ سنت باید پرداخت شود. شما گرويي را هنگام خرید بطری پرداخت می کنید ومبلغ پرداخت شده هنگام پس دادن بطری به شما باز پرداخت می شود. بطری را می توانید به هر سوپر مارکتی که از نوع بطری خریداری شده را دارد، برگردانید و نباید حتما به مغازه خریداری شده برگردانده شود. گرويي برای حفاظت از محیط زیست و پشتیبانی ازبازیافت واستفاده ای مجدد از بطری های نوشیدنی پرداخت می شود.