بخش 4 – برابری حقوق

  •  تبعیض مبتنی بر جنسیت، رنگ پوست، دین یا تمايل جنسي به همجنس يا جنس مخالف ,غیرقانونی است و ممکن است تبعات قانونی در پی داشته باشد. اگر به هرشکلی، حتی لفظی احساس کردید مورد تهدید یا تبعیض قرار گرفته اید حتما به پلیس زنگ بزنید. هرگز خشونت نمی تواند واکنش قابل قبولی نسبت به توهین و تبعیض و تهدید باشد. به علاوه اینکه اِعمالِ خشونت در آلمان کاری است غیر قانونی·

  • مردان و زنان از حقوق کاملاً مساوی برخوردار هستند. اگر کسی از شما بخواهد كه تنها گذاشته شود بايد انسان قبول كند. چراکه مزاحمت دیگران، چه مرد و چه زن، ممنوع است. قبل از گرفتن عکسِ کسی از او اجازه بگیرید·

  • همجنسگرایی در آلمان عادی است·  بطور مثال وزیر خارجه قبلی کشور آلمان آشکارا همجنسگرا بود زوجيت همجنسگرايان مي تواند قانوني , به عنوان ازدواج ثبت شود.

  • هر كسي شريك زندگي خود را به تنهايي انتخاب مي كند و هركسي آزادانه براي خودش تصميم مي گيرد كه با چه كسي اعم زن يا مرد، ازدواج كند. همينطور كاملا عادي است كه اگر شخصي مجرد باقي بماند. همينطور امكان دارد كه شركاي زندگي تصميم بگيرند كه فرزندي نداشته باشند.