بخش 2 – آزادی شخصی

  • هرکس می تواند به دین شخصي خود اعتقاد داشته باشد يا اصولا بي دين و ايمان باشد . دین یک مساله خصوصی تلقی می شود. لذا شما آزادید که به هرچه دوست دارید باور داشته باشید، اما از شما نیز این انتظار می رود که قبول کنید اشخاص دیگر ممکن است به دین یا خدای دیگری ایمان داشته باشند یا اصلا هیچ ایمانی نداشته باشند.

  • در آلمان مردم معمولا سعی می کنند در بحث ها و گفتگوها، به توافق برسند. مطبوعات از نوع خاصی از آزادی برخوردار هستند که آزادی مطبوعات نامیده می شود. قانون پشتیبان این آزادی است. مطبوعات به موضوعات مختلف و متنوعی می پردازند، از انتقاد از حکومت و نهادهای اجتماعی (مانند کلیساها) گرفته تا سایر موضوعات. قانون «آزادی بیان» به شما این اجازه و امکان را می دهد که فکر و اندیشه تان را به زبان بیاورید یا آن را عملی کنید و کسی نیز به شما متعرض نشود·

  •  ابراز علاقه میان دو شخص (حتي همجنس باز) در ملاء عام امري عادي می باشد. این ابراز علاقه می تواند گرفتن دست یکدیگر، بوسیدن, بوسيدن لب یا بغل کردن یکدیگر در اماکن عمومي باشد. این رفتاریست که میان عموم پذیرفته است و زمانی که با آن مواجه می شوید، نباید به آن توجه کنید·

  •  مردمي كه در فصل تابستان لباس های نیمه برهنه می پوشند، انسان هاي عادى اى مي باشند. بعنوان مثال پوشیدن تی شرت، شلوار كوتاه یا دامن های کوتاه از اين دسته ازپوشاك هستند. خیره شدن و زل زدن به کسانی که این گونه لباس پوشیده اند یک بی ادبی تلقی می گردد·

  •  در سونا و بعضی از مکان های مخصوص شنا , زنان و مردان بدون لباس ظاهر می شوند.اما در استخرهای عمومي مردم لباس های مخصوص شنا می پوشند. معمولاً در اماکن تفریحی ساحلی یا کلیه جاهایی که مردم اجازه ی شنا دارند و همچنین در سونا جدایی جنسیتی وجود ندارد. البته در بعضی از زمانهای خاص برای استفاده از این اماکن، تفکیک جنسیتی اعمال می شود·