بخش 0 – مقدمه

به آلمان خوش آمدید! با استفاده از این راهنما، شما میتوانید اطلاعاتی در مورد زندگی در آلمان به دست آورید. این راهنما برای پاسخ دادن به سوالهای معمول و متداول مهاجران تهیه شده است. مردم آلمان همیشه طبق موارد ذکر شده در این راهنما عمل نمی کنند. اما، بیشتر رفتارهایی که در ذیل شرح داده شده است، را می توانید در بیشتر اوقات زندگی مردم آلمان ببینید.

اطلاعات بیشتر.